چگونه بلند قد تر به نظر برسیم؟(قابل توجه افراد کوتاه قد)

1.کفش مناسب انتخاب کنید

اولین چیزی که به ذهن انسان خطور میکند پوشیدن کفش افزایش قد مناسب است که در حین شیک بودن راحت وبا دوام باشد ویا برای یک داماد یک کفش مخصوص دامادی مناسب میباشدوسعی کنید که کفش پاشنه مخفی شما با رنگ جورابتان همرنگ باشد که قدتان بلند تر به نظر بیاید وکفشهای نوک تیز وباریک قد شما را بلندتر جلوه میدهد  کفش افزایش قد دامادی

2.شلوار وپیراهن مناسب انتخاب کنید

اگر میخواهید بلند قدتر به نظر بیایید از شلوارهای تنگ استفاده کنید وبالعکس شلوارهای پاچه گشاد شما را کوتاه قد تر جلوه میدهند وبه هیچ عنوان از شلوارهای کوتاه استفاده نکنید.و از لباسهای راه راه عمودی برای بلندقد جلوه دادن استفاده نمایید

 

کفش پاشنه مخفی  

Real Time Analytics
chapgarshop